تصاویر هواگرد ها

 بالگرد کبری      

بالگرد شینوک

میگ 29

سوخو 30

سوخو 27

اف 14 تامکت

اف5 تایگر

اف 4 فانتوم

اف 18 سوپر هورنت

اف 22 رپتور

اف16 فولکروم

اف 15 ایگل

ساخت ایران

صاعقه

آذرخش

شفق

شهاب 3

بمب لیزری قاصد

هلیکوپتر شباویز

پروژه سجیل

موشک های کروز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایگاه هوانیروز مسجد سلیمان (جنگ تحمیلی)

نوشته شده توسط امیر عالی پور